Asiakastyytyväisyyskysely: InfoCare on yhteistyökykyinen, joustava ja ammattimainen

02.01.2018

Syksyllä 2017 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaidemme mielestä InfoCarea kuvaavat parhaiten sanat yhteistyökykyinen, joustava ja ammattimainen. Palvelutasoamme piti hyvänä tai erinomaisena 86 % vastaajista. Lisäksi 87 % mielestä InfoCare on merkittävä tai erittäin merkittävä palvelukumppani heidän asiakas- tai palvelustrategiansa kannalta.

InfoCaren asiakastyytyväisyyttä luodattiin tänäkin vuonna sekä operatiivisella että johdon tasolla. Asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille InfoCaren asiakkaille, joiden kanssa yhteydenpito on säännöllistä. Vastausprosentti oli 23.

”Tämän vuotisen asiakastyytyväisyyskyselymme tulokset olivat ilahduttavaa luettavaa”, kertoo InfoCaren toimitusjohtaja Pete Brusi. ”Olemme pystyneet vastaamaan asiakkailta saamaamme palautteeseen ja parantaneet toimintaamme huomattavasti kaikilla osa-alueilla. Kiitos tästä kuuluu erinomaiselle henkilökunnallemme. Tiedostamme toki, että parannettavaakin on, ja aiommekin puuttua keskeisiin kyselymme esiin nostamiin haasteisiin välittömästi.”

Yhteistyö – Asiakkaistamme 83 % kuvasi InfoCarea yhteistyökykyiseksi. Vastaajista 69 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä myynnin aktiivisuuteen, kun vastaava luku viime vuonna oli 55 %. Myyjiemme toiminnasta todettiin muun muassa, että tietoa on saanut aina tarvittaessa ja palveluja on esitelty myös yleisesti. Meiltä toivottiin jatkossa proaktiivisempaa otetta myyntiin ja uusien ratkaisuiden esittelyyn. Tähän vastaamme aktiivisemmin vuonna 2018.

Johtotason vastaajista 73 % ilmoitti, että InfoCaren tuottamat palvelut tukevat heidän yrityksensä strategisia tavoitteita. Kysyttäessä mitkä InfoCaren palvelut tuovat yritykselle eniten lisäarvoa tai kilpailuetua nyt ja tulevaisuudessa, vastauksia olivat mm.

 

Joustavuus – Asiakkaistamme 85 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä joustavuuteemme palvelutuotannossa ja kumppanina. Olemme pystyneet vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin joustavasti myös tilanteissa, joissa on ollut suuri aikataulupaine.

Ammattilaisuus – Palvelunhallinnan ammattimaisuutta piti erinomaisena tai hyvänä 84 % asiakkaistamme. Parannusta tällä osa-alueella oli 10 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Saimme erityisesti kiitosta muun muassa nopeasta reagoinnista, mahdollisuudesta työskennellä samojen yhteyshenkilöiden kanssa sekä erinomaisesta tavoitettavuudesta.

Olemme pystyneet parantamaan teknistä palveluosaamistamme, mikä näkyi myös asiakastyytyväisyys-kyselyssä. Tänä vuonna sitä piti hyvänä tai erinomaisena 88 % vastaajista, kun viime vuonna vastaava luku oli 78 %. Saadun palautteen mukaan tekninen osaaminen on yleisesti ottaen hyvää, mutta jonkin verran haasteita on ilmennyt pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tulemme panostamaan palvelun tasalaatuisuuden parantamiseen koko Suomessa.

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta 2017 kaikille asiakkaillemme!