Mitä tehdä, kun teknologia lakkaa toimimasta?

24.11.2021

Teknologia on hivuttautunut osaksi arkeamme. Lähes kaikilla aloilla on käytössään kriittistä teknologiaa, mutta sen olemassaolon huomaa oikeastaan vasta silloin, kun asiat eivät toimi, kuten niiden pitäisi. Miten teknologian häiriötilanteissa kannattaa toimia ja kuinka niitä voidaan minimoida?

Valtakunnallinen yhteistyö vastaa vaativiinkin loppukäyttäjäpalveluiden tarpeisiin

27.10.2021

Pohjoismaiden suurin itsenäinen laite- ja merkkiriippumaton tietotekniikan palveluntarjoaja InfoCare Oy:n sekä IT- ja asiantuntijatalo Valtti Kumppanit Oy:n yhteistyö syvenee, kun Valtti lähitukipalvelut siirtyy liiketoimintasiirrolla osaksi InfoCare Oy:tä. Strateginen yhteistyö vahvistaa molempien yritysten valmiuksia vastata entistä paremmin asiakkaiden vaativiin loppukäyttäjäpalveluiden tarpeisiin.

Ketterät IT-palvelut liiketoiminnan tukena

Jatkuvasti kehittyvä teknologia vaatii yritykseltä ketterää palvelukulttuuria, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin nopeasti ja tehokkaasti. ”Meillä on vahva paikallinen läsnäolo Suomessa ja hyvät resurssit toteuttaa suurempiakin projekteja, jotka tapahtuvat samanaikaisesti ympäri maata”, InfoCaren myyntipäällikkö Henri Gornischeff kertoo. Lue, minkälaisia projekteja InfoCare tekee!

Saavatko asiakkaat täyden hyödyn irti IT-kumppaneista?

23.09.2021

IT-palveluihin nivoutuu tyypillisesti usean toimijan palveluketju. Jos tieto ei kulje kaikkien toimijoiden välillä, väärinkäsitysten ja virheiden riskit kasvavat. Pahimmassa tapauksessa loppuasiakas kokee, ettei saanut sitä, mitä tilasi. Kun palveluintegraattori saa täyden hyödyn irti IT-kumppaneista, myös palveluketjun saumattomuus ja loppukäyttäjän asiakastyytyväisyys parantuvat. Lue, miten se tapahtuu!

InfoCare kymmenen kärjessä menestyneimpien IT-yritysten joukossa

IT-ala on ollut yksi menestyjistä koronapandemian aiheuttaman taantuman keskellä. Tietotekniikan ammattilaislehti Tivi listasi Suomen suurimmat IT-yritykset ja InfoCare Oy nousi vertailussa yhdeksän parhaan menestyjän joukkoon. Millä keinoin InfoCare on selviytynyt kriisistä ja mitkä tekijät ovat menestyksen takana?

InfoCare osti Neisan

01.09.2021

InfoCare osti heinäkuussa 2021 pohjoismaisen IT-alan yrityksen, Neisan. Yritysosto tukee InfoCaren kasvustrategiaa ja vahvistaa samalla InfoCaren asemaa johtavana teknologian tukipalveluiden tarjoajana Pohjoismaissa.

Lyhyetkin teknologiakatkokset voivat olla kohtalokkaita liiketoiminnalle

06.06.2021

Teknologia linkittyy vahvasti kaikkeen liiketoimintaan – usein enemmän kuin ajattelemmekaan. Jo lyhyet katkokset voivat aiheuttaa mittavia seurauksia, joten on äärimmäisen tärkeää varmistaa keskeisen teknologian toimivuus.

Miksi valita InfoCare – asiakkaamme kertovat!

31.05.2021

InfoCaren suosittelijoiden määrä on tuoreimman asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella lähes tuplaantunut viimeisen parin vuoden aikana. Mihin yrityksen palveluissa ollaan erityisen tyytyväisiä? InfoCaren asiakkaat kertovat!

Case Posti: IT-kumppani voi tukea liiketoimintaa proaktiivisella otteella

03.05.2021

Logistiikka-ala on kovassa liikkeessä ja se vaatii myös teknologiakumppanilta kykyä ennakoida ja reagoida nopeasti uusiin tilanteisiin. Kuinka InfoCare on onnistunut tukemaan Postin liiketoimintaa laaja-alaisella teknologiatuella?

Teknologia ja muutoksen johtaminen kriisitilanteessa: Case Finnair

01.03.2021
muutoksen johtaminen kriisitilanteessa

Kuinka Finnair onnistui tekemään nopeita ratkaisuja koronakriisin keskellä ja miten hyvä yhteistyö teknologiakumppanin kanssa tuki muutostilanteessa?

Teknologiapalveluiden markkinajohtaja erottautuu 24/7-palvelulla

15.02.2021

Paras mahdollinen palvelu on asiakkaan näkökulmasta riittävän monipuolista, alueellisesti kattavaa ja kustannustehokasta.

Uusi teknologia kasvun mahdollistajana

12.02.2021
Uusi teknologia kasvun mahdollistajana

Näin InfoCarella hyödynnetään uutta teknologiaa liiketoiminnan kehittämisessä – katso video!

Kuinka valita oikea teknologiakumppani? Vinkit kilpailutuksessa onnistumiseen

03.02.2021
InfoCare teknologiakumppani

Mitä kannattaa ottaa huomioon teknologian yhteistyökumppania valitessa ja miksi valintaan on syytä satsata? IT-palvelujen ostaminen ja kilpailuttaminen voi tuntua vaikealta, mutta sitä sen ei tarvitse olla.

Kriisistä selviytyminen skenaarioajattelun avulla – näin InfoCarella reagoitiin äkillisiin muutoksiin koronapandemian keskellä

28.01.2021
InfoCare panostaa skenaarioajatteluun

Korona on vaikuttanut suuresti työelämään, ja yritykset ovat joutuneet sopeutumaan uuteen tilanteeseen nopeasti. InfoCarella onnistuttiin toimivan skenaarioajattelun, suunnitelmallisuuden ja riskinottokyvyn avulla löytämään uusi suunta liiketoiminnalle.

InfoCaren osaaja kehittyy jatkuvasti

21.01.2021
InfoCarella opitaan ja kehitytään jatkuvasti

InfoCare Finland tunnetaan alalla johtavana innovatiivisten teknologiaratkaisujen palveluntarjoajana, jolla on korkea osaamistaso. Siitäkin huolimatta – tai ehkä juuri siksi – yrityksessä panostetaankin jatkuvasti kaikkien työntekijöiden kehityspolkuihin, muun muassa oppisopimuspilottien ja pelillistämisen kautta.

Katso esittelyvideo InfoCaren Service Deskistä!

Miten InfoCaren toimintamallit ja työkalut tukevat etätyön tekijää teknologiaan liittyvissä haasteissa? InfoCaren it-palvelupisteen tiiminvetäjä Niko Mäkipaakkanen esittelee Service Deskin toimintaa. Katso video!

Mikä erottaa InfoCaren SPOC:n kilpailijoista?

01.07.2020

✔InfoCare tarjoaa 100% kotimaisen 24/7/365 Service Deskin.
✔Reititämme lähitukea vaativat palvelupyynnöt älykkäästi omaan valtakunnalliseen palveluverkostoomme.
✔Saimme vuoden 2020 asiakastyytyväisyyskysekyssä hyvät arvosanat asiakaspalvelustamme arvoketjun jokaisella osa-alueella.

Katso videolta, mikä erottaa InfoCaren SPOC:n kilpailijoista!

Tiedote: InfoCare ja HSY ovat solmineet yhteistyösopimuksen

09.01.2020

InfoCare ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ovat 13.9.2019 solmineet yhteistyösopimuksen IT-palvelupisteen (Service Desk) ja lähitukipalveluista. InfoCaren IT-palvelupiste palvelee HSY:n henkilöstöön kuuluvia lähes 800 käyttäjää IT-asioissa. IT-palvelupisteen palvelutuotanto on tarkoitus aloittaa nyt käynnissä olevan palveluiden käyttöönottoprojektin ja joulukuussa tapahtuvan loppukäyttäjille suunnatun pilottivaiheen jälkeen vuoden 2020 tammikuussa. Palvelut tuotetaan InfoCaren Vantaan toimipisteestä ja palvelukielenä on suomi. ”IT-palvelupisteemme…

Asiakastyytyväisyyskysely: InfoCaren vahvuuksia ovat palvelunhallinta, osaaminen ja tekniset valmiudet

16.01.2019

Suurimmat vahvuutemme ovat viimeisimmän asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan palvelunhallinta, tarjoamamme palvelun tekninen taso sekä osaamisemme ja tekniset valmiudet. Asiakkaiden mielestä olemme onnistuneet erityisen hyvin myös palvelutuotannon joustavuudessa ja jokapäiväisessä työssämme. Näistä tekijöistä saimme asiakkailtamme arvosanaksi vähintään 4,34 asteikolla 1 (erittäin tyytymätön) – 5 (erittäin tyytyväinen). Eniten kehitettävää meillä on palautteen mukaan proaktiivisuudessa. Kiinnitämme proaktiiviseen otteeseen enemmän huomiota…

Case: InfoCarelta tuki Uuden lastensairaalan käyttökatkottomaan muuttoon ja uuteen toimintatapaan siirtymiseen

03.12.2018

Potilaat ja hoitohenkilökunta muuttivat Uuteen lastensairaalaan syyskuussa 2018, kun rakennus otettiin käyttöön vaiheittain. Meilahdessa sijaitseva Uusi lastensairaala on lasten vaativaan erikoissairaanhoitoon keskittynyt sairaala. Infocare on hoitanut HUSin laite- ja käyttäjätukea usean vuoden ajan ja oli mukana Uuden lastensairaalan käyttöönoton suunnittelussa alusta lähtien. Käyttöönoton kriittisenä onnistumisen mittarina oli potilasturvallisuuden varmistaminen ja hoitotyön saumaton jatkuvuus. Kaiken tuli…