Lyhyetkin teknologiakatkokset voivat olla kohtalokkaita liiketoiminnalle

06.06.2021

Teknologia linkittyy vahvasti kaikkeen liiketoimintaan – usein enemmän kuin ajattelemmekaan. Mitä voidaan tehdä, kun teknologiakatkokset uhkaavat vaarantaa liiketoiminnan?

Toimialasta tai yrityksen koosta riippumatta, teknologia on keskeinen osa liiketoimintaa. On toimistolaitteita, kassajärjestelmiä, itsepalvelulaitteita, mainos- ja infonäyttöjä, lippuautomaatteja, pakettiautomaatteja, mobiililaitteita – uusi teknologia on osa arkeamme käytännössä kaikkialla. Yhä useammat laitteet on kytketty verkkoon, ja sen avulla kerätään dataa sekä tavoitellaan parempia toimintatapoja.


Teknologia on toimitalasta riippumatta tavalla tai toisella keskeinen osa liiketoimintaa.Esimerkkejä liiketoimintakriittisetä teknologiasta:

  • Kassajärjestelmät
  • Lippuautomaatit
  • Toimistolaitteet
  • Itsepalvelulaitteet
  • Pakettiautomaatit
  • Mainos- ja infonäytöt


Liiketoimintakriittinen teknologia vaatii nopean tuen ajankohdasta riippumatta

Kun kyseessä on äärimmäisen liiketoimintakriittinen teknologia, on ongelmatilanteet ratkottava viipymättä. Jos myymälän kassajärjestelmä on poissa pelistä kahdeksan tuntia vilkkaimpaan myyntiaikaan, voidaan häiriötilanteen aiheuttamat tappiot laskea nopeasti. Tai jos pakettiautomaattien tekniikka takkuaa kiireisimmän joululahjasesongin keskellä, kasaantuvat ongelmat äkkiä. Kyseessä voi olla jopa turvallisuuden vaarantuminen, kun teknologia linkittyy esimerkiksi elintarvikkeiden kylmäketjun valvontaan tai potilasturvallisuuteen.

Lue, kuinka IT-kumppani tukee Postin toimintaa proaktiivisella otteella.

Kun kokonaisuus kattaa paljon erilaista tekniikkaa, on tyypillistä, että kullakin laitteella on oma tavarantoimittaja, jolloin myös tukipalvelut ovat eri palveluntarjoajien vastuulla. Kassajärjestelmän tuki voi olla yhdessä paikassa, toimistolaitteiden toisessa ja verkkoratkaisujen kolmannessa. Käyttäjän kannalta tilanne voi olla ikävä, jos ongelma ei selviäkään ensimmäisellä yhteydenotolla, vaan vastuussa onkin jokin muu taho. Toiminnan sujuvuuden ja loppukäyttäjän kannalta olisi hyvä löytää teknologian tueksi kokonaisvaltainen IT-kumppani, joka hoitaa tilanteen kerralla kuntoon, laitteesta, merkistä tai tekniikasta riippumatta.


Toiminnan sujuvuuden ja loppukäyttäjän kannalta olisi hyvä löytää teknologian tueksi kokonaisvaltainen IT-kumppani, joka hoitaa tilanteen kerralla kuntoon, laitteesta, merkistä tai tekniikasta riippumatta.


Ongelmasta kommunikoiminen voi olla hankalaa, jos käyttäjä itse ei ymmärrä laitteen toimintalogiikkaa kovinkaan hyvin. Asiantunteva IT-tuki osaa kuitenkin kysyä oikeat kysymykset ja kommunikoida selkeästi. On myös tärkeää, ettei asiaa lykätä eteenpäin toiselle taholle, vaan selvitetään heti ja hoidetaan kerralla kuntoon. Näin minimoidaan katkosten kesto ja niiden vaikutukset liiketoimintaan.

Lue, kuinka InfoCarella taataan asiantuntijoiden ajantasainen ja korkeatasoinen osaaminen!

Parhaimmillaan älykäs teknologia luo yrityksille uusia mahdollisuuksia ja kasvua. Voidaan esimerkiksi tehostaa myyntiä, kun kuluttajan aisteja herätellään karibialaisella musiikilla hedelmäosastolla. Yrityksen sisällä on paras osaaminen ydinliiketoiminnastaan ja sen kehittämisestä. Kun ajatukset yhdistetään osaavan IT-kumppanin kanssa, voidaan teknologian avulla löytää uusia mahdollisuuksia ja tehostaa toimintaa.

InfoCare palvelee valtakunnallisesti laajalla palveluverkostolla ja osaavan asiantuntijajoukon ammattitaidolla 24/7/365, merkistä tai teknologiasta riippumatta. Sinun ei tarvitse ymmärtää teknologian haasteita tai mahdollisuuksia. Olet liiketoimintasi asiantuntija, me autamme löytämään teknologian parhaat ratkaisut ja varmistamme liiketoimintakriittisen teknologian sujuvan toiminnan.

Lue lisää InfoCaren asiakaskokemuksista tai ota yhteyttä!

Pete Brusi, Toimitusjohtaja, InfoCare Oy
puh: 040 5869 320

Jori Sistonen, Palveluliiketoiminnan johtaja, InfoCare Oy
puh: 050 3161 093