Näkökulma: Tuntematon tekijä IT-jättien taustalla

02.05.2018

Olemme yli kymmenen vuoden ajan toimineet Suomessa kaikkien merkittävien IT-yhtiöiden paikallisena palveluntuottajana ja kumppanina. Saatamme kuitenkin olla monille tuntematon vaikuttaja suurten IT-toimijoiden taustalla. IT-ulkoistuksen neuvottelee suuryhtiö, mutta asiakkaan tiloissa istuu ja palvelee meidän työntekijämme. Mistä on kysymys?

On luonnollista, että globaalit asiakkaat hakeutuvat yhteistyöhön suurten IT-yhtiöiden kanssa, maailmanlaajuiset tarpeet vaativat skaalautuvaa palvelua vaikkapa Vantaalle, Delhiin ja Singaporeen samalla kertaa. Mutta miksi merkittävät IT-integraattorit kumppanoituvat ja tuottavat palveluja asiakkailleen paikallisten toimijoiden kanssa?

Viidestä syystä:

    1. Kumppanin ketterä koko ja sen tuoma skaalautuva asiantuntijoiden resursointimalli tarjoaa kustannustehokasta ja laadukasta palvelua.

    2. Myös ison yrityksen työntekijä haluaa Suomessa paikallista ja henkilökohtaista palvelua, suomeksi.

    3. Paikallisen kumppanin toimintamallit ja prosessit ovat valmiit ja hioutuneet.

    4. Toimimalla asiakkaan iholla kumppani löytää juuri ne uudet teknologiat, jotka sopivat parhaiten asiakkaan liiketoimintaan ja sen eri prosesseihin.

    5. Asiakaskokemuksen jatkuva kehittäminen varmistetaan tuomalla uusia ideoita loppukäyttäjän työn tuottavuuden parantamiseen.

Näistä strategisista kumppanuuksista rakentuu ekosysteemeitä, joissa teknologiat ja palvelut täydentävät toisiaan luoden loppuasiakasta hyödyttäviä rakenteita. On tärkeää muistaa, että asiakasyhteistyön lisäksi myös ekosysteemeissä suhteiden ylläpito vaatii toimiakseen jatkuvaa panostamista niin strategisella, taktisella kuin operatiivisellakin tasolla.


Asiakaslähtöiset kumppanuudet vaativat viestintää

Asiakasrajapinnassa toiminnan on oltava äärimmäisen läpinäkyvää ja kommunikoinnin toimivaa. InfoCare tarjoaa asiantuntijat, sekä reaaliaikaisen ja integroitavan näkyvyyden asiakkaan IT-ympäristöön. IT-yhtiöille on tärkeää integroida kumppanin toiminnanohjausjärjestelmä asiakasdatan parempaan hyödyntämiseen, jolloin myös loppuasiakas voi seurata tilannetta joko mittareiden ja kokonaisuuden osalta tai yksittäisen tiketin tarkkuudella.

Asiakaskokemus luodaan pitkälti asiakkaan toimitiloissa jokapäiväisissä kohtaamisissa. InfoCaren sormenjälki onkin loppukäyttäjän mieleenjäävä hyvä asiakaspalvelukokemus!

 

Jori Sistonen
COO
InfoCare