Projektikoordinaattori

 

Tavoitteemme on varmistaa InfoCaren palveluiden toimituksien onnistuminen. Haemme nyt projektikoordinaattoria vakituiseen työsuhteeseen, jonka vastuulle kuuluu IT-projektien ja uusien palveluiden käyttöönoton koordinointi.

Projektikoordinaattorin tehtäviin kuuluu projektien valmistelu, suunnittelu, muutoshallinta, seuranta, raportointi, riskienhallinta ja vetovastuu. Koordinoit ja teet tiiviisti yhteistyötä oman organisaation lisäksi myös asiakkaiden, kumppaneiden ja IT-toimittajien kanssa.  Ymmärrät rakentavan yhteistyön ja viestinnän merkityksen projektitiimin ja sidosryhmien välillä. Huolehdit käyttöönottovaiheen yhteydessä projektin sujuvasta ja hallitusta siirtymisestä myynnistä tuotantoon. Projektikoordinaattori vastaa tyypillisesti useammasta yhtäaikaisesta projektista.

 

Tehtävän hoitamisessa on eduksi:
– Oma-aloitteinen ja käytännönläheinen ote
– Asiakaslähtöinen palveluasenne
– Esiintymistaito ja paineensietokyky
– IT-palvelun- ja projektihallinnan osaaminen (Scrum, ITIL, Prince2, IPMA tai vastaava)
– Kyvykkyys valmistella selkeitä suunnitelmia päätöksenteon pohjaksi

 

Työtehtävissä menestymiseksi sinulta edellytetään kokemusta projektityöskentelystä, hyvää englannin kielen taitoa, ongelmanratkaisu- ja ryhmätyöskentelytaitoja, sekä kykyä ottaa vastuuta laajemmistakin projektikokonaisuuksista. Tehtävässäsi raportoit palveluliiketoiminnan johtajalle.

Lisätietoja tehtävästä antaa Jori Sistonen, 050 3161093, jori.sistonen@infocare.com

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi viitteellä projektikoordinaattori 12.12. mennessä osoitteeseen sini.veijalainen@infocare.com