Saavatko asiakkaat täyden hyödyn irti IT-kumppaneista?

23.09.2021

IT-palveluihin nivoutuu tyypillisesti usean toimijan palveluketju. Jos tieto ei kulje kaikkien toimijoiden välillä, väärinkäsitysten ja virheiden riskit kasvavat. Pahimmassa tapauksessa loppuasiakas kokee, ettei saanut sitä, mitä tilasi. Kun palveluintegraattori saa täyden hyödyn irti IT-kumppaneista, myös palveluketjun saumattomuus ja loppukäyttäjän asiakastyytyväisyys parantuvat. Lue, miten se tapahtuu!

IT-palveluiden, laitteiden ja teknologian ensisijainen tehtävä on palvella yrityksen tarpeita, mahdollistaa sen toimintoja ja huolehtia, että yrityksen tahtotila ja visio toteutuvat. Yrityksen tarpeiden mukaiset tietotekniikkaratkaisut, laitteet ja palvelut tilataan usein palveluintegraattorilta, jonka taustalla toimii joukko yhteistyökumppaneita.

Joustava ja monipuolinen IT-kumppani voi olla keskeisessä roolissa, kun halutaan varmistua siitä, että palvelu toimii saumattomasti ja loppupäässä oleva asiakas on tyytyväinen. Kuinka yrityksessä kannattaa toimia, jotta palvelu pelaisi mahdollisimman hyvin?


”Joustava ja monipuolinen IT-kumppani voi olla keskeisessä roolissa, kun halutaan varmistua siitä, että palvelu toimii saumattomasti.”IT-kumppani osaksi yhteisiä palavereita

Loppuasiakkaan kanssa käytäviin keskusteluihin kannattaa osallistaa myös kumppanit. Kun tieto ei kulje usean välikäden kautta, jokainen prosessissa toimiva taho ymmärtää asiakkaan tarpeet ja toiveet mahdollisimman hyvin. Samalla minimoidaan riskit väärinkäsityksille ja niistä aiheutuville virheille.

Avoin ja läpinäkyvä kommunikaatio sujuvoittaa myös palveluintegraattorin ja kumppaneiden yhteistyötä, sekä parhaimmillaan mahdollistaa yhä joustavampien ratkaisujen tarjoamisen loppuasiakkaalle.


Samoilla resursseilla uusia palveluratkaisuja

Joskus asiakkaan toiveiden toteuttaminen vaatii palveluiden räätälöintiä tai uudenlaista ajattelua sekä valmiutta kehittää jotain aivan uutta. Joustavan ja monipuolisen kumppanin avulla voi löytyä ratkaisu myös tähän.

Jos palveluintegraattorilla ei itsellä ole tarvittavia resursseja, IT-kumppani tukea esimerkiksi uudenlaisen palvelun kehittämisessä tai auttaa kiiretilanteissa projektien läpiviemisessä. Kun kaikilla osapuolilla on hyvä käsitys loppuasiakkaan toiveista, kumppani voi itse tarjota aktiivisesti omaa osaamistaan ja uusia ratkaisuja täydentämään integraattorin palvelutarjontaa. Parhaimmillaan integraattori voi monipuolisen kumppanin avulla saada samoilla resursseilla enemmän. Loppuasiakkaan näkökulmasta palvelu on joustavampaa, vastaa tarkemmin asiakkaan tarpeisiin, ja asiakaskokemus paranee.


Tutut asiantuntijat vastassa vikatilanteissa

Loppuasiakkaan tulisi voida kokea, että heidän asioitaan hoidetaan kokonaisvaltaisesti ja tuttujen ihmisten toimesta, vaikka todellisuudessa taustalla toimisikin useampi palveluntarjoaja. Esimerkiksi laiterikkojen sattuessa on etu, jos palveluintegraattoria voi tukea tuttu kumppani tarjoamalla myös korjauksia ja huoltoja. Tämä tarkoittaa, että yrityksen tiloissa käy jo ennestään tuttu asiantuntija.

Kun valitsee yhteistyökumppanin, joka tarjoaa mahdollisimman laajan palveluportfolion, hoidetaan asiat kokonaisvaltaisesti kerralla kuntoon. IT-palvelut tulevat myös lähemmäs yrityksen omia toimintoja, kun niitä hoitavat ihmiset tuntevat asiakkaan teknologiaympäristön perusteellisesti.

InfoCare tarjoaa valtakunnallisesti IT-palveluita ja tietotekniikkaratkaisuja laite- ja merkkiriippumattomasti yritysasiakkaille. Toimimme yhteistyössä lähes kaikkien merkittävien laitevalmistajien ja palveluintegraattoreiden kanssa, ja olemme aina valmiita kehittämään uusia ratkaisuja tukeaksemme sekä kumppaneiden että loppuasiakkaan tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla!


Kiinnostuitko? Ota yhteyttä tai tilaa uutiskirjeemme!

Pete Brusi, Toimitusjohtaja, InfoCare Oy
puh: 040 5869 320

Jori Sistonen, Palveluliiketoiminnan johtaja, InfoCare Oy
puh: 050 3161 093