Mobile Device Management

De aller fleste av dine ansatte benytter nå en Smarttelefon av ett eller annet slag. Er informasjonen de gir tilgang til sikret? Vet du hvordan du skal håndtere situasjonen når telefonen blir stjålet eller mistet? Hvor mye tid benytter dine ansatte på å konfigurere telefonen eller tabletten? Dette er spørsmål som vi kan hjelpe deg å svare på, enten i form av leverandøruavhengig rådgivning og/eller service desk tjenester.

InfoCare tilbyr et bredt utvalg av tjenester for Smarttelefoner og tablets for å dekke behovene til dine sluttbrukere og din IT avdeling.

Vi fungerer best når teknologien ikke er begrenser våre muligheter, men heller bidrar til en mer produktiv hverdag. For å dra mest nytte tilgjengelig teknologi, er det viktig at enhetene har maksimal tilgjengelighet som mulig, samt at disse enhetene er optimalisert for sluttbrukerens behov. Og ikke minst at brukerne kan få hjelp når de har behov for bistand, råd og vink.

slider-news-normal

Vi deler opp våre tjenester i livssykluskategorier:

 • Rådgivning og planlegging
 • Installasjon
 • Sikre
 • Konfigurere
 • Overvåke
 • Administrere
 • Støtte og veiledning
 • Avhending

Fordelene med å kjøpe MDM tjenester fra InfoCare er:

 • Effektivisere og oppnå skala fordeler på MDM gjennom tilknytning til et større miljø
 • Aktivere BYOD i din bedrift
 • Sentralisere forvaltningen av mobile plattformer
 • Oppnå real-time synlighet for dine mobile enheter
 • Administrere enhetene gjennom hele livssyklusen
 • Etablere konsekvente regler på tvers av enhetstyper
 • Håndheve bedriftens sikkerhetregler
 • Sikre data som overføres til og fra enheter
 • Komplett bedrifts «Data Loss Prevention» (DLP)
 • Automatisere incident og problem management prosessene
 • Analysere og rapportere kritisk informasjon om enheten (Problem management)