Serviceportal

Välj den bästa bokningstypen utifrån era behov

InfoCare har ett flertal val för dig att boka service eller kontrollera status på pågående uppdrag:


Servicebokning

Vid behov, kan InfoCares kunder boka olika typer av service – allt ifrån verkstadsreparation till installation eller underhåll direkt på plats.

Partner Web login
Logga in i eConnect Partner Web portal för definierade InfoCare-Partners och kunder.

Kontrollera servicestatus
Undrar du vad som händer i ett specifikt ärende? Kunder kan själv logga in med ärendenummer och en kod för att följa den pågående processen.

Serviceportal och felanmälan för Konsumentprodukter
Felanmälan för privatpersoner – InfoCare Workshop AB (Obs! Ej InfoCare Service AB)