Case: InfoCarelta tuki Uuden lastensairaalan käyttökatkottomaan muuttoon ja uuteen toimintatapaan siirtymiseen

03.12.2018

Potilaat ja hoitohenkilökunta muuttivat Uuteen lastensairaalaan syyskuussa 2018, kun rakennus otettiin käyttöön vaiheittain. Meilahdessa sijaitseva Uusi lastensairaala on lasten vaativaan erikoissairaanhoitoon keskittynyt sairaala.

Infocare on hoitanut HUSin laite- ja käyttäjätukea usean vuoden ajan ja oli mukana Uuden lastensairaalan käyttöönoton suunnittelussa alusta lähtien. Käyttöönoton kriittisenä onnistumisen mittarina oli potilasturvallisuuden varmistaminen ja hoitotyön saumaton jatkuvuus. Kaiken tuli olla valmiina päätelaitteita ja ohjelmistoja myöten, kun lasten sairaanhoito keskitettiin yhteen paikkaan Lastenklinikalta, Lastenlinnasta ja muista sairaaloista.

HUS Tietohallinto ja InfoCare aloittivat muuttoprojektin suunnittelun heti alkuvuodesta 2018. Työ alkoi lasten erikoissairaanhoidossa käytössä olleen laitekannan inventoinnilla, muuton jälkeen tarvittavien uusien laitteiden kokonaismäärän ennakoinnilla sekä HUSin ja InfoCaren välisestä työnjaosta sopimalla.

”Alussa suunnittelu eteni yhdessä HUSin käyttöönottotiimin kanssa huone huoneelta. Tutkimme pohjapiirustuksista tilojen käyttötarkoitusta ja teimme päätökset kuhunkin tilaan parhaiten sopivista päätelaitteista. Kun aloitimme kesällä asennukset, sähkötyöt olivat vielä kesken, eivätkä kaikki huonekalut olleet vielä paikoillaan. Käyttöönotto sujui kuitenkin oikein mallikkaasti ja hyvässä yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa”, kertoo InfoCaren Uusi lastensairaala -hankkeen tiimi- ja projektikoordinaattori Jouni Keränen.

Jouni on toiminut ICT-asiantuntijana Lastenklinikalla ja Lastenlinnassa vuodesta 2011 lähtien ja tuntee hyvin sairaanhoitopiirin toiminnan.

 

Ainutlaatuinen käyttöönottoprojekti – myös kokoluokassaan

Uuden lastensairaalan käyttöönottoprojektissa asennettiin sekä nykyistä että uutta laitekantaa, yhteensä yli 1100 päätelaitetta.

Muutto merkitsi isoa muutosta henkilökunnan työhön. Uusilla tilaratkaisuilla tuetaan tilojen mahdollisimman korkeaa käyttöastetta. Omista huoneista ja pöytätietokoneista siirryttiin monitilatoimistoihin, joissa esimerkiksi lääkärit käyttävät kannettavia päätelaitteita. Noin 230 uusiin tiloihin hankittua kannettavaa luovutettiin valmiiksi asennettuina käyttäjille henkilökohtaisesti. Näin huomioitiin käyttäjäkohtaiset laite- ja ohjelmistotarpeet sekä varmistettiin täsmäopastus.

Infocare teki tiivistä yhteistyötä useiden ohjelmistoasennuksia sekä videoneuvottelu- ja lääkintälaitteistoja toimittaneen tahon kanssa. ”Muuton aikana kävimme jokaisen päivän päätteeksi osastonhoitajien kanssa läpi käyttöönottoprojektin statuksen. Näin varmistimme, ettei muutto aiheuta ongelmia potilaille tai henkilöstölle. Asennustiimimme teki aivan uskomatonta työtä, vaikka työpäivät venyivät. Myös InfoCaren ja HUS Tietohallinnon yhteistyö sujui loistavasti”, kiittää Jouni.

InfoCarelta käyttöönottoprojektiin kiinnitettiin viisi ICT-asiantuntijaa ja projektikoordinaattori, jotka varmistivat Uuden lastensairaalan toiminnan käyttöönoton lisäksi myös toiminnan jatkuvuuden ensimmäisten viikkojen aikana.

HUS hyödyntää Uuden laskensairaalan käyttöönottoprojektin kokemuksia ja projektimallia myös jatkossa.

”Uuden lastensairaalan käyttöönotto ja muutto oli poikkeuksellisen iso projekti. Meille oli tärkeää saada jo suunnitteluvaiheessa mukaan Jouni, joka tuntee meidät ja loppukäyttäjät taas Jounin. Infocarelaisten kanssa on äärimmäisen helppo kommunikoida ja viedä asioita eteenpäin. Arvostan sitä kovasti, samoin kuin infocarelaisten ammattitaitoa, asiakaspalvelukykyä ja -halukkuutta sekä tinkimätöntä asennetta työntekoon. Onnistunut projekti kaikin puolin”, toteaa HUS Tietohallinnon Juha Pennanen.