Case: Laaja käyttöjärjestelmäuudistus Realia Groupin 1300 työpisteelle kahdeksassa viikossa

06.08.2018

InfoCare on ollut Realia Groupin IT-lähituki, Service Desk ja elinkaaripalvelujen tuottaja vuodesta 2012 ja huolehtinut siitä, että Realia Groupin työntekijöiden laitteet ja ohjelmistot toimivat kaikkialla Suomessa.

Realia Groupin laaja käyttöjärjestelmäuudistus alkoi keväällä 2018. Projektin tavoitteena oli asentaa noin 1300 tietokoneelle Windows 10 -käyttöjärjestelmä sekä yhtenäistää laitteet ja ohjelmistot kahdeksan intensiivisen viikon aikana. Roll-out-projektiin kuului noin 130 Realia Groupin toimipistettä ympäri Suomen.

”Tämän mittaluokan projekti vaati tarkkaa suunnittelua ja etukäteisvalmistautumista. Aktiivisin tekeminen ajoittui kahdeksalle viikolle, mutta projektin suunnittelu aloitettiin jo tammikuussa 2018”, kertoo InfoCaren Service Delivery Manager Henri Gornischeff.

Ennen varsinaista asennustyötä kartoitettiin Realia Groupin käytössä olevat tietokonemallit ja päivitettiin esiasennus- sekä toimialueympäristöjä. Työ jatkui käyttöjärjestelmän paketoinneilla Realia Groupin määrittelemien teknisten yksityiskohtien mukaan. Lisäksi uutta käyttöjärjestelmää testattiin ja pilotoitiin huolellisesti ennen asennustyötä.

 

Poikkeamien ennakointi ja taklaaminen onnistui

Hajonta konemalleissa ja lisäohjelmistoissa, yli 1300 henkilön aikataulujen sovittelu sekä projektin maanlaajuinen kattavuus toivat projektiin myös ennakoimattomia elementtejä:

”Eniten poikkeamia aiheuttivat tilanteet, joissa loppukäyttäjien muuttuneet aikataulut aiheuttivat odottamatonta tyhjäkäyntiä. Tällaisia tilanteita taklattiin siirtymällä hommiin läheiseen kohteeseen. Oli myös kohteita, joissa kaikesta varautumisesta huolimatta yksittäiset sovellukset tai laitteistot eivät olleet Windows 10 -yhteensopivia. Yhdessä tällaisessa tilanteessa järjestelimme vikkelästi sovellustoimittajan oman asiantuntijan etäyhteyden kautta avuksemme”, kuvaa Henri.

”Projekti sujui erittäin hyvin. Yhteistyö oli tiivistä Realia Groupin ja InfoCaren välillä ja muuttuvissa tilanteissa pystyttiin puolin ja toisin joustamaan ja löytämään nopeasti ratkaisuja”, kuvailee Realia Groupin tietohallintojohtaja Satu Palviainen.

”Projekti toteutui suunnitelmien mukaisesti sekä laajuuden, aikataulun että kustannusten osalta, eikä projektista jäänyt avoimia toimenpiteitä. InfoCaren projektijohto hoiti toimenpiteet erittäin ammattimaisesti ja he pystyivät suunnittelemaan tehokkaan asennusaikataulun. Aikataulutehokkuus oli erittäin keskeinen liiketoiminnallinen tekijä, koska asennuksista aiheutuvat koneen käyttökatkot pystyttiin minimoimaan, eikä työaikaa kulunut merkittävästi asennustoimenpiteitä odotellessa. Kaiken kaikkiaan uusi työasemaympäristö on ollut odotettu ja miellyttävä uudistus työntekijöille.”

 

Projektin ohella tehtiin myös tarkkaa dokumentointia – asennustöiden lomassa syntyivät nimittäin myös uudet käyttöohjeet InfoCaren Service Deskille ja IT-lähituen asiantuntijoille.

”Kun yhteistyövuosia on takana useita, tunnemme Realia Groupin tarpeet, toimintatavat ja laitteet hyvin. Nyt meillä on myös päivitetty tiekartta tulevien ongelmatilanteiden ratkomiseen. Kiitän sekä Realia Groupin väkeä että asiantuntijoitamme äärimmäisen hyvästä työstä ja opettavaisesta projektista”, kiittelee Henri.