InfoCaren osaaja kehittyy jatkuvasti

21.01.2021

InfoCare Finland tunnetaan alalla johtavana innovatiivisten teknologiaratkaisujen palveluntarjoajana, jolla on korkea osaamistaso. Siitäkin huolimatta – tai ehkä juuri siksi – yrityksessä panostetaankin jatkuvasti kaikkien työntekijöiden kehityspolkuihin, muun muassa oppisopimuspilottien ja pelillistämisen kautta.

InfoCarella opitaan ja kehitytään

Kun innostumisen asenteeseen yhdistetään monipuoliset oppimisen mahdollisuudet, saadaan aikaan jatkuvasti kehittyvä edelläkävijäorganisaatio. Näin myös jokaisella yrityksen työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa työn tekemisen tapoihin ja omaan urapolkuun. Osaamisen kehittyminen ja henkilöstön tyytyväisyys myös korreloivat suoraan yrityksen ja sen henkilöstön yhteisen menestyksen kanssa.

– Työn murros ja teknologian kehitys aiheuttavat jatkuvasti muutoksia osaamisvaatimuksiimme. Jokaisella meistä on oma vastuumme kasvattaa omaa osaamistamme pysyäksemme ajan hermolla ja tuottaaksemme asiakkaillemme heidän arvoistansa palvelua. Työnantajana voimme tarjota vaihtoehtoja oppimiseen ja opiskeluun, mutta halu oppia uutta ja kehittyä lähtee toki meistä jokaisesta itsestämme. Elinikäinen oppiminen on tätä päivää, perustelee InfoCaren HR Business Partner Sini Veijalainen.

”Olen ollut talossa yli 10 vuotta, enkä ole ainoa. Meillä on pitkät työurat ja ihmiset tuntevat toisensa. Kaikki asiantuntijat ovat kovan luokan ammattilaisia ja tekevät hommia positiivisella asenteella. Kenttää kuunnellaan herkällä korvalla ja työntekijöitä tuetaan erilaisissa elämäntilanteissa. Yksilön omat toiveet huomioidaan mielestäni hyvin.”
Timo Kontinen, ICT-asiantuntija ja luottamusmies

InfoCare tarjoaa työntekijöilleen paljon erilaisia oppimisen mahdollisuuksia. Kun työntekijä kehittää omaa osaamistaan, on työn tekeminen motivoivampaa – motivoitunut työntekijä saa myös muut innostumaan! Kaikilla on lupa tehdä virheitä, sillä niistä oppii. Jokaisen infocarelaisen kasvupolku on henkilökohtainen ja tärkeä, jota esimies tukee yhteisen sitoutumissuunnitelman kautta.

Keskiössä useat oppimisen tavat ja avoimuus

Jotta jokainen löytäisi itselleen sopivan kehityspolun ja mieluisan tavan oppia yrityksen sisällä, on InfoCaressa panostettu ennakkoluulottomaan pilotointiin, avoimeen keskusteluun kokeiluista ja toisinaan myös yllättäviin tempauksiin – perinteinen Teams-työpajakin saa luovaa virtaa ja nostaa tiimin yhteistä ajattelupääomaa, kun se fasilitoidaan pelillisesti!

”Jokainen ajattelee eri tavalla ja ajatuksia tulee eri suunnilta. Toisenlainen yhdessä tekeminen, varsinkin poikkeusaikana, on tärkeää.”
Pelilliseen työpajaan osallistunut

Pidempiaikaisia kokeiluja ovat olleet muun muassa monipuoliset oppisopimukset, osana Vantaan kaupungin Urbaania kasvua -hanketta. Parhaillaan useat InfoCaren omat työntekijät opiskelevat työn ohessa ja sitä tukien moniin erityyppisiin ammattitutkintoihin, kuten johtamisen erikoisammattitutkintoon sekä talous-, tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintoihin tähdäten. Puolet ensimmäiseen InfoCaren sisäisistä oppisopimusmahdollisuuksista kertovaan infoon osallistuneista löysi mielekkään oppipolkunsa heti lähdössä. Jopa moni ansioitunut konkari huomasi innostuvansa uudelleen osaamisensa kehittämisestä!

–  Oppisopimuskoulutuksille on tarvetta, vaikka olisitkin aikoinaan opiskellut itsellesi ammatin. Se tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja niin esimiehille kuin asiantuntijoille, ja koulutukset ovat aina räätälöitävissä. Ensimmäinen ryhmämme starttasi syksyllä 2020, ja jo sen jälkeen olemme solmineet uusia oppisopimuksia henkilöstöllemme. Kun yksi henkilö saa onnistumisen kokemuksia koulutuksesta, ja kertoo niistä työkavereilleen, aktivoituvat myös uudet innokkaat koulutukseen haluavat. Oppisopimusopiskelu jää varmasti yhdeksi koulutusmuodoksi meille, sillä se on monipuolinen tapa oppia. Koulupäivillä tarjotaan teoria ja työssä opittua testataan käytännössä, jolloin myös jaetaan opittua työkavereiden kesken, Veijalainen kertoo.

Jotta oppiminen olisi mukavaa ja tuloksellista, on tärkeää huomioida myös yksilöiden eri tavat oppia parhaiten. Yksi oppii tekemällä, toinen kuuntelemalla, ja kolmas lukemalla sekä tarkkailemalla muiden työskentelyä. Tästä syytä on tärkeää miettiä erilaisia tapoja oppia perinteisten luokkahuonekurssien ohella.

–  Erilaisia kokeiluja on tehty, kuten pakohuonepeli esimiehille, verkkoaamukahveja eri teemoilla, verkkokursseja, toisilta oppimista, pelillistä esimieskoulutusta ja erilaisia teemakoulutuksia, Veijalainen vahvistaa.

Vanha viisaus sanookin, että työ on tekijänsä näköistä – miksi ei siis myös sen oppiminen!

Kiinnostuitko InfoCaresta työnantajana? Lue avoimista paikoista tai lähetä avoin hakemus!

Katso, millaista arki on InfoCaren 24/7 Service Deskissä!