Teknologiapalveluiden markkinajohtaja erottautuu 24/7-palvelulla

15.02.2021

InfoCaren edistykselliset elinkaaripalvelut ovat asiakkaan tukena vuoden jokaisena päivänä. ”Fantastinen asiakaskokemus syntyy kokonaisvaltaisella asiantuntijapalvelulla. Asiakkaamme saavat kaikki kerralla kuntoon”, InfoCaren toimitusjohtaja Pete Brusi sanoo.

Teknologiapalveluiden markkinajohtaja erottautuu ylivertaisella asiakaskokemuksella

Tuoreesta InfoCaren asiakastyytyväisyyskyselystä ilmenee, että teknologiapalveluiden tarjoajalta haetaan tänä päivänä monipuolisuutta, joustavuutta ja nopeaa toimintaa muutostilanteissa. Edistyksellinen teknologiapalveluiden toimittaja InfoCare luottaa toiminnassaan erinomaiseen asiakaspalveluun ja kokonaisvaltaisiin palveluratkaisuihin, joita se joustavasti ja kattavasti tarjoaa.

– Erottaudumme kilpailijoista uutta teknologiaa tukevalla valtakunnallisella 24/7/365- palveluportfoliolla, Brusi vakuuttaa.

InfoCaren 24/7/365 toimiva SPOC valvoo ja etähallitsee laitekantaa, valtakunnallisen lähitukiverkoston varmistaessa teknologian käyttöönoton ja toimivuuden. Toiminnan proaktiivisuus tuottaa kokemuksen ainutlaatuisesta asiakaspalvelusta.


”Käytämme pääosin InfoCaren onsite-palveluita, ja olette tähän asti paras yritys tähän hommaan. Ei ole tullut lähitukiasiantuntijaa vastaan, kuka ei olisi 100 %:sesti valmistautunut, tarkka ja hyvä tyyppi.”


IT-palveluntarjoajan valinnan pääkriteereissä korostuvat luottamustekijät. Tärkeimmiksi valintakriteereiksi nousivat palvelun laatu ja valtakunnallinen kattavuus, joihin InfoCare on pystynyt vastaamaan nopeastikin muuttuvassa ympäristössä.

Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan palvelun laatu on asiakkaalle kaikista tärkeintä – se, että palvelut toimivat, kuten on luvattu. Palvelun laadun tärkeys valintakriteerinä nousi viime vuodesta lähes 48 %. Vaikka hinnan merkitys on kasvanut edellisistä vuosista, se sijoittuu silti asiakastyytyväisyyskyselyssä vasta sijalle kuusi.

Palvelun laatu erottautui InfoCaren asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa selkeästi kasvavana trendinä. Asiakkaat arvostavat kotimaista, luotettavaa teknologiakumppania.

Palvelun laatu erottautui asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa selkeästi kasvavana trendinä. Asiakkaat arvostavat kotimaista, luotettavaa teknologiakumppania.


”Infocare tuntee meidän liiketoiminnan ja loppuasiakkaamme tarpeet. Meillä on ollut aiemmin haasteita palveluntarjoajien kanssa, mutta ei koskaan InfoCaren kanssa. ”


Suunnitelmallinen yhteistyö tuo joustavuutta muutostilanteisiin

Asiakkaat kokivat, että erityisesti pandemian myötä lähituessa ilmenneisiin uudenlaisiin tarpeisiin oli kyetty vastaamaan nopeasti. Poikkeukselliset maailmantapahtumat ja niiden luoma turvattomuus korostavat entisestään luotettavan kumppanin tarvetta – hallinnan ja asiantuntijuuden tunne on euroja merkittävämpi tekijä.

Tulevaisuuden tarpeiden osalta asiakkaat haluavat yhä enemmän suunnitella InfoCaren kanssa yhdessä, miten teknologian ja laitehuollon vaatimuksiin voidaan tarjota erilaisia palvelumalleja.


”Olen poikkeuksellisen tyytyväinen siihen joustavuuteen ja hyvään yhteistyöhön, joka meillä on paikallisella tasolla.”


Paras mahdollinen palvelu on asiakkaan näkökulmasta riittävän monipuolista, alueellisesti kattavaa ja kustannustehokasta. Palvelulta edellytetään avaimet käteen -periaatetta ja responsiivisuutta – sitä, että kyselyihin vastataan ja niihin reagoidaan mahdollisimman nopeasti.

InfoCare on pystynyt huomioimaan asiakkaiden tarpeet ja tuottamaan selkeää lisäarvoa asiakaslähtöisyydellä ja laaja-alaisella osaamisellaan. ”Viime vuosi oli varmasti kaikille haastava ja näkymät ovat yhä epävakaat. Viime vuoden aikana korostui erityisesti suunnitelmallinen yhteistyö, jolla pystyimme kääntämään hankalan tilanteen mahdollisuuksiksi. Asiakkaamme pitivät erityisesti Teknologia kerralla kuntoon -konseptista, jolla erilaiset asiakkaan teknologiat ylläpidetään kokonaisvaltaisesti. Tässä konseptissa yhdistyy meidän korkea palvelutaso ja osaaminen”, InfoCaren Palveluliiketoiminnan johtaja Jori Sistonen sanoo.


”Palvelun laatu 2020 ollut hyvää, selkeä parannus edellisvuoteen. Kiitos!”


InfoCare sai hyvät arvosanat asiakaspalvelustaan arvoketjun jokaisella osa-alueella. Ainoastaan proaktiivisuus on hieman laskenut viime vuodesta, ja yrityksellä on selkeä suunnitelma tämän kehityssuunnan kääntämiseksi. ”Haluamme edelleen kehittää asiakaskokemustamme ja parantaa proaktiivista toimintaamme. Aloitimme jo viime vuoden lopulla uuden asiakashallintamallin implementoinnin, jolla tehostamme toimintaamme sekä kehitämme asiakasyhteistyötämme” Pete Brusi kertoo.

Tekniset tietotaidot, kotimaisuus, ihmisläheinen asiakaspalvelu ja uudet teknologiapalvelut ovat kaiken InfoCaren tekemisen ytimessä. Uusista palveluista kerrotaan monipuolisesti ja tarjotaan parhaat ratkaisut kaikenlaisiin teknologiahaasteisiin erityisesti tilanteissa, joissa asiakas ei itse tiedä tai osaa sanoittaa tarpeitaan. Vertailukelpoiset hinnat ja korkea palvelunlaatu löytyvät yhden ja saman yrityksen katon alta.

Suosittelijoiden määrä on parissa vuodessa lähes tuplaantunut. Tämä kertoo ennen kaikkea suuresta luottamuksesta InfoCareen. Menestyvän yrityksen salaisuutena ei ole vain yksi palvelu, vaan ainutlaatuiseen asiantuntijuuteen ja ihmisten aitoon kohtaamiseen perustuva kokonaisuus.


”Kiitos tekemästänne työstä ja omistautuneisuudesta. Se on ollut todella korvaamatonta!”


InfoCaren sisäinen koulutuskulttuuri hakee vertaistaan

Jatkuvasti kehittyvä edelläkävijäorganisaatio rakennetaan oppivasta asiantuntijuudesta ja innostumisen asenteesta. Osaamisen kehittyminen ja henkilöstön tyytyväisyys myös korreloivat suoraan yrityksen ja sen henkilöstön yhteisen menestyksen kanssa. Lue, kuinka InfoCare rakensi poikkeuksellisen rikkaan sisäisen kouluttautumiskulttuurin, jolla varmistetaan pitkät ja sitoutuneet urapolut sekä yhteinen onnistuminen!

Kiinnostuitko InfoCaren palveluista? Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Pete Brusi, Toimitusjohtaja, InfoCare Oy
puh: 040 5869 320

Jori Sistonen, Palveluliiketoiminnan johtaja, InfoCare Oy
puh: 050 3161 093