Servicelogistikk

slider-logistics2

Tilgang til rett utstyr til rett tid er vesentlig for at enhver organisasjon skal fungere effektivt. InfoCare har de nødvendige løsningene. Med vårt effektive logistikksystem har vi til enhver tid full kontroll på utsendings- og returlogistikk. I tillegg er våre sikrede lagre spesialkonstruert for håndtering av IT og elektronisk utstyr, noe som gjør at vi kan yte en best mulig tjeneste.

 

Tjenester

  • Lager
  • Innkjøp
  • Klargjøring og sampakking
  • Transport
  • Reservedelslogistikk
  • Distribusjonslogistikk
  • Returlogistikk
  • Miljøsertifisert avhending
  • 24/7/365 tigjengelighet