Om oss

InfoCare Nordens ledende serviceleverandør!

InfoCare er et nordisk konsern som har spesialisert seg på tjenester innenfor IT – og teknologiskutstyr for bedriftsmarkedet (B2B). I dag består InfoCare av omlag 1200 ansatte i Norge, Sverige, Denmark og Finland. InfoCare er Nordens største aktør innen installasjon, support og vedlikehold på teknologisk utstyr. Noen av tjenester som tilbys er på-stedet support, feilretting, reparasjon utenfor og innenfor garanti, delehåndtering og logistikk innen IT hardware løsninger. Tjenestene som tilbys er i nært samarbeid med ledende, internasjonale produsenter, outsourcing-selskaper og elektronikkforhandlere. InfoCare håndterer mer enn 400.000 service oppdrag pr.år.

I Norge har InfoCare 13 egne servicepunkter. De er lokalisert i Oslo, Fredrikstad, Moelv, Sandefjord, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Sogndal, Møre, Trondheim, Tromsø og Bodø. I tillegg har vi en rekke underleverandører som dekker resterende lokasjoner som er under kontinuerlig oppfølging, for til enhver tid tilpasse dette til kundenes behov. Dette gjør at vi kan håndtere kunder over hele Norge med SLA krav ned mot 4 timer og 1 time for utvalgte klienter. InfoCare er tilgjengelig 24/7/365.


Vårt mål er å levere førsteklasses servicetjenester til våre kunder og partnere.Er du opptatt av høy servicegrad og teknologi?
Da er du akkurat som oss!!

settings-24-64

Leverandør- og merkeuavhengig serviceleverandør

worldwide-location-64

Unik Nordisk dekning fra mer enn 189 lokasjoner

workstation-64

Avanserte service management systemer og selvbetjeningsportaler

today-64

Garantert SLA og reponstid
24/7/365

Samfunnsansvar (CSR)

Kjerneverdier

Våre kjerneverdier er styrende for vårt forhold til våre kunder, medarbeidere og de lokalsamfunnene og miljøene hvor vi driver vår virksomhet. Disse omfatter prinsippene for bedriftens samfunnsansvar (CSR) og hjelper oss i vår søken etter å være “gode samfunnsborgere”.

Det betyr at vi respekterer lokale lover i de nordiske landene hvor vi har vår virksomhet og vi støtter internasjonale lover og regler, inkludert FNs menneskerettighetserklæring og ILO-konvensjonen. Det betyr også at vi har et sterkt fokus på medarbeidertilfredshet og streber etter å redusere vårt miljømessige fotavtrykk i alt hva vi gjør.


ARP rapportering:
Aktivitets og redegjørelsesplikten (ARP) – Oppsummering og resultat av ARP 2021 (pdf)

Et selskap hvor medarbeiderne trives

Vi anser våre medarbeidere som vårt mest verdifulle aktivum fordi de gjennom sine daglige interaksjoner sikrer kundetilfredshet. Derfor tilbyr vi Soft Skill-opplæring for alle våre medarbeidere i tillegg til tekniske sertifiseringer. Vi har som mål å være et selskap hvor våre medarbeidere trives ved å:

 • tilby et arbeidsmiljø hvor alle blir respektert uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller alder
 • utføre regelmessige medarbeiderundersøkelser
 • opprettholde en åpen dialog mellom ledelsen og medarbeiderne

Reduksjon av vårt miljømessige fotavtrykk

Vi streber kontinuerlig etter å redusere vårt miljømessige fotavtrykk i måten vi utfører vår forretningsvirksomhet og våre tjenester på. Dette involverer at vi foretrekker videokonferanser for å redusere antall forretningsreiser, reduserer reiseavstandene for våre teknikere og fokuserer på resirkulering.

Kvalitet og Miljø

Vår rolle som markedsleder betyr at vi må være en leder også innenfor kvalitet, med en ambisiøs streben etter konstante forbedringer innenfor alle kvalitetsaspekter, miljøhensyn og bedriftens sosiale ansvar.


Kvalitet – ISO 9001

Du kan alltid være sikker på at du får den høyeste kvalitet fra oss, ikke bare fordi vi er ISO 9001-sertifiserte i alle land, men mest av alt fordi vi aldri slutter å prøve å forbedre oss. Vårt kontinuerlige fokus på kvalitetsforbedringer fører til at:

 • Alle medarbeiderne i InfoCare-gruppen gjennomgår regelmessig en Soft Skill-sertifisering slik at vi alltid er oppdaterte og i forkant av teknologien.
 • Vi utfører ukentlige kundeundersøkelser som blir laget av kundesentrene og bruker partner- og sluttbrukerundersøkelser som er utarbeidet av eksterne eksperter.
 • Vi utfører grundige partner- og kundeintervjuer for å finne områder der vi kan forbedre oss.
  Alle våre operasjoner blir regelmessig revidert av våre partnere – ukentlig, månedlig og årlig.
 • Vi er kjent med ITIL-baserte prosesser og bruker dem når dette etterspørres.
 • Vi identifiserer regelmessig og systematisk feil og ser etter mulige forbedringer.

Miljø – ISO 14001

Vi er ISO 14001-miljøsertifisert i alle land og vi jobber iherdig for å redusere de uunngåelige påvirkningene på miljøet som vårt forretningsområde medfører.

 • Vi reduserer antall tilbakelagte kilometer og CO2-utslipp ved bruk av effektive budfirmaer, gjennom en nøyaktig transportplanlegging og koordinering, og ved bruk av tjenester på Internett når det er mulig.
 • Vi minimerer drivstofforbruket for leveransene gjennom god koordinering og øyeblikkelig rapportering via smarttelefoner.
 • Vi foretar færrest mulig reiser ved å erstatte de fleste fysiske møtene med video- og telefonmøter, og ved å benytte opplæring og tekniske kurs online for våre medarbeidere.
 • Vi forbedrer oss kontinuerlig for å holde tritt med de miljømessige målsetningene som sikres av ISO 14001-sertifiseringene.
 • Vi bruker godkjente resirkuleringsfirmaer som samsvarer med InfoCares kjerneverdier og bedriftens sosiale ansvar.

Ledergruppen Norge

Ronny Bråthen
MD Norway & Denmark
Tel: +47 23 17 13 60
Rikard Munoz
Commercial Director
Tel: +4738066000
Miriam Dagnew
HR Administrator
Tel: +47 453 75 083
Simen Ravndal
Business Controller
Tel: +47 38066000