Välkommen till vår värld av tjänster!

InfoCare är marknadsledande på innovativa IT-tjänster och supportlösningar . Tjänster är vårt första och enda ledord. Vårt fokus är att leverera överlägsna stödtjänster.

Vi hanterar över 600 000 servicetillfällen årligen. InfoCare erbjuder:

  • Den bästa geografiska täckningen i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
  • Högutbildade och certifierade tekniker.
  • En komplett uppsättning av tjänsteutbud inom ett brett produkt- och teknologiområde.
  • Avancerad service management med realtidsuppdateringar, plan- och dispatch-lösningar för servicehändelser, webbåtkomst och direkta gränssnitt med etablerade logistikpartners.
  • 24 × 7 tillgänglighet.

 

Våra tjänster

On-site teknisk support och underhållstjänster, i alla större städer i Danmark, Finland, Norge och Sverige med garanterad responstid ända ned till två timmar.

Device som en tjänst. Fri hantering från order till ersättning med våra livscykeltjänster - inklusive finansiering!

Vi är auktoriserad servicepartner för alla större internationella tillverkare och försäljare på den nordiska marknaden. Vi har reservdelarna, serviceprogrammen och färdigheterna som behövs för att snabbt kunna hjälpa till.

InfoCare agerar som en enda kontaktpunkt för dina slutanvändare, som administerar samtal och incidenter. Vi tillhandahåller också teknisk 2nd line support och diagnostikfunktioner.

Med vår effektiva logistikkedja har vi unik kontroll på vår logistik, både upp- och nedströms. Vi erbjuder en komplett logistikkedjelösning.

Specialiserade på att hantera storskaliga utrullningar och installationsprojekt samt reparation av utrustning. Vi tillhandahåller projektledning och resurser.

Servicetäckning

Nordisk närvaro, globalt nätverk

InfoCares räckvidd sträcker sig över världen och levererar servicepersonal till alla större marknader i över 100 länder. Vi kan omedelbart skicka någon av våra 8 000 servicetekniker runt världen. Oavsett dina särskilda teknologiska utmaningar, oavsett var du befinner dig – vi leverar de rätta resurserna för att lösa uppgiften.

Partners och kunder

Om oss

INFOCARE HJÄLPER FÖRETAG ATT ANVÄNDA SIN TEKNOLOGI

InfoCare tillhandahåller Installations- och reparationstjänster kring IT och teknisk utrustning. Vi adderar värde till dina produkter genom att erbjuda våra tjänster i samband med dina hårdvaru- och mjukvarulösningar. Vi erbjuder en enda kontaktpunkt för dina slutkunder och tillhandahåller dem utökade tjänster.

SERVICEPARTNERS

InfoCare komplementerar ditt serviceerbjudande, genom att agera lokal leveransorganisation i geografiska områden där ni inte finns. Vi assisterar med tjänster utanför din kärnverksamhet.

SLUTANVÄNDARE OCH SLUTKUNDER

InfoCare löser dina problem på ett snabbt, professionellt och effektivt sätt. Vårt mål är alltid att leverera i tid enligt SLA.

FAKTA OM INFOCARE

  • Serviceleverantör till företag som representerar flera olika leverantörer
  • Nordisk närvaro med över 160 serviceställen
  • 1100 anställda i Danmark, Finland, Norge och Sverige
  • Tillhandahåller installations- och reparationstjänster för IT och teknisk utrustning