InfoCare vinner upphandling av service Mobile Device i tre kommuner

2017-02-09

InfoCare Services inleder samarbete kring Mobile Device med Lysekils-, Munkedals- och Sotenäs kommun

InfoCare Services har vunnit upphandlingen av service för Mobile Device (Mobila Enheter) hos Sotenäs-, Lysekils- och Munkedals kommun. Tjänsten omfattar cirka 3 000 enheter av läsplattor och mobiltelefoner av olika modeller.

– Det känns fantastiskt kul att vi får bidra med vår erfarenhet och kunnande inom Mobile Device till dessa kommuner, menar Alexander Wisell, MD-specialist på InfoCare. – Det är viktigt att på ett smidigt sätt kunna hantera användarens skadade enhet.

Avtalet som sträcker sig i två år med en möjlig förlängning i ytterligare två år och innebär att InfoCares serviceverkstad i Göteborg kommer serva ytterligare 3 000 mobila enheter per år, något Roland Fällberg, Försäljningschef Syd, är mycket glad för.

– Att vi får detta förtroende från Lysekil, Munkedal och Sotenäs är otroligt roligt! Med den kompetens vi besitter inom området och vår förmåga att hantera större volymer så är vi övertygade om att vi kan öka slutkundernas tillgänglighet kring Mobila enheter och samtidigt hålla en mycket hög kvalité.

InfoCare har utvecklat ett brett erbjudande kring Mobile Device för att möta den nya digitala marknadens behov. Idag kan InfoCare erbjuda en servicelösning där slutanvändaren får utbytesenhet senast nästa arbetsdag, oavsett var i landet de befinner sig.

För närmare information vänligen kontakta:

Alexander Wisell, expert Mobile Device InfoCare.
+46 70 380 89 00
Alexander.Wisell@infocare.se