Livscykelservice

Våra produktlivscykeltjänster hjälper kunder att uppnå bästa möjliga informationssäkerhet och kostnadseffektivitet samt minimerar de negativa effekterna från att hantera utrustning genom alla faser av livscykeln. Vårt koncept bygger på år av omfattande och bred erfarenhet från alla delar av processen.

lifecycle