Underhållstjänster

sliper-rep2

Det snabbaste och billigaste sättet att ta itu med IT-problem är att undvika dem i första hand. Infocare utvidgade garantiservice hanterar alla typer av förebyggande underhåll, skyddstjänster och uppgraderingar för att minimera risken för driftstörningar.

Vi erbjuder även lösningar på problem som uppstår utanför garanti – så du vet att din utrustning har bästa möjliga skydd.


Service:

Proaktivt underhållsavtal
Reparationsavtal utanför garantin
Garanterad upptid
Patching
Uppgraderingar av maskinvara
Säkerhetstjänster
Brandvägg och antivirustjänster
Byte av slitna delar och förbrukningsmaterial