Supporttjänster

slider-callcenter5

Det är bra att ha snabb och enkel tillgång till hjälp när ett IT-problem uppstår för att minska påverkan på verksamheten. Infocare erbjuder både fjärr- och på-plats support med olika servicenivåer beroende på behov. Vi kan vara din enda kontaktpunkt för slutanvändare, administrera samtal och tillbud. Vi kan också din tekniska 2nd line stödfunktion. Våra stödorganisationer arbetar med ett brett utbud av olika kunder, och de fokuserar alltid på att överleverera slutanvändarens upplevelse.

Support Services Erbjudanden:
Single Point of Contact (SPOC)
Olyckshantering
Service Desk
Contact Center Solutions
Kundtjänst
Desk Side Support
Chatt Support
Webbaserade självbetjäningsportaler

För mer information eller begär en offert – Kontakta oss!