Om InfoCare

InfoCare Installerar, Reparerar och Hjälper företag att använda sin teknologi

Som den ledande serviceleverantören av teknisk utrustning i Norden tillhandahåller InfoCare ett unikt erbjudande till marknaden. Vi har över 60 serviceställen och 1100 anställda i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Vi levererar över 3000 serviceordrar dagligen, inklusive onsite service, installationer, transporter och mjukvarutjänster till företag över hela Sverige. Vårt mål är att erbjuda de mest effektiva tekniska lösningarna till marknaden och att lösa tekniska utmaningar på ett effektivt och professionellt sätt.


Brinner du för teknik?
Då är du precis som oss!

Fakta om  InfoCare

settings-24-64

Varumärkesoberoende serviceleverantör

worldwide-location-64

Nordisk täckning med över 60 serviceställen

workstation-64

Professionella tjänster för teknisk utrustning

today-64

Garanterad SLA och responstider

Corporate Social Responsibility

Socialt Ansvarstagande

Våra kärnvärden styr vår relation med kunder, medarbetare och de samhällen och miljöer där vi är verksamma. Dessa kärnvärden innefattar principerna om företagens sociala ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) och hjälper oss i vår strävan att vara “goda medborgare”.

Detta innebär att vi tar hänsyn till lokala lagar i de nordiska länder där vi är verksamma och stödjer även internationella lagar och bestämmelser, inklusive FN:s förklaring om mänskliga rättigheter och ILO-konventionen. Det innebär också att vi arbetar hårt för att våra anställda skall vara nöjda, samt att vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan i allt vi gör.

Ett företag där folk gillar att arbeta

Vi ser våra medarbetare som vår mest värdefulla tillgång, eftersom det är de som säkerställer att våra kunder blir nöjda. På grund av detta tillhandahåller vi utbildning i “mjuka” färdigheter utöver tekniska certifieringar. Vi strävar efter att vara ett företag där människor gillar att arbeta genom att:

 • Genomföra regelbunda medarbetarundersökningar
 • Upprätthålla en öppen dialog mellan ledning och medarbetare
 • Tillhandahålla ett arbetsklimat där alla respekteras, oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder

Kvalitet och miljö

Vår roll som marknadsledande innebär att vi även skall sträva efter att vara ledande inom kvalitet; med ambitiösa steg mot ständiga förbättringar i varje aspekt gällande kvalitet, miljöhänsyn och CSR.


Kvalitet – ISO 9001

Du kan alltid vara säker på att få högsta kvalitet levererad av oss, delvis för att vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 i alla länder där vi verkar – men framförallt för att vi aldrig slutar att arbeta med att ständigt bli bättre. Vårt ständiga fokus på att öka kvaliteten leder till att vi:

 • Alltid är uppdaterade och i framkant av kunskap. Alla medarbetare genomför regelbundet certifieringar inom mjuka kunskaper hos InfoCare-gruppen.
 • Veckovis genomför kundundersökningar skapade av kundcenter, och använder partner- och slutkundsundersökningar skapade av externa experter.
 • Genomför intervjustudier på djupet med partners och kunder för att identifiera förbättringspotentialer.
 • Genomför revisioner av all vår verksamhet – veckovis, månadsvis och årsvis.
 • Har kännedom om ITIL-baserade processer och använder dessa på våra partners begäran.
 • Regelbundet och systematiskt identifierar felaktiktigheter och söker efter förbättringsmöjligheter.

Miljö – ISO 14001

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 i alla länder där vi verkar, och arbetar hårt för att så långt som möjligt reducera den oundvikliga miljöpåverkan vår affärsverksamhet har.

 • Reducerade transportsträckor och koldioxidutsläpp genom användade av effektiva speditionsverktyg, noggrann transportplanering och -koordination samt om möjligt tjänster utförda på distans istället för on-site.
 • Minimering av energiåtgång i leveransprocessen genom samtalskoordinering och omedelbar rapportering via smarttelefoner.
 • Minimering av vårt eget resande genom att ersätta de flesta fysiska möten med video- och telefonkonferenser, samt genom användande av onlineutbildning för våra medarbetare.
 • Ständiga förbättringar för att matcha de senaste miljömålen garanterade av ISO 14001-certifiering.
 • Användande av godkända återvinningsföretag som ligger i linje med InfoCares kärnvärden och CSR-policy.

Ledningsgrupp

Roger Mobrin
MD Sweden
Tel: +46 10 499 41 80
Mats Vallin
Operations Director
Tel: +46 10 499 36 55
Daniel Ahlberg
Fieldservice Director
Tel: +46 72 402 19 39
Eva-Maria Jalsborn
Consulting Director
Tel: +46 76 722 32 24
Sofia Adolfsson
HR Director
Tel: +46 72 700 03 31
Johan von Arronet
Sales Director
Tel: +46 73 313 71 51