Varför InfoCare

Fokus på slutanvändarens upplevelse

Som den ledande oberoende serviceleverantören i norden arbetar vi hårt med att såväl uppfylla som överträffa våra kunders förväntningar. Vi säkerställer hög kundnöjdhet genom att fokusera på slutanvändarens upplevelse i varje serviceleverans – varje dag!

Vårt mål är att förse våra partners och kunder med:

Ökad tillgänglighet vad avser utrustning och lösningar kritiska för affärsverksamheten

Utökade produkterbjudanden med våra kompletterande tjänster

Snabb respons om något går fel – över hela norden

Ökad kundnöjdhet genom vårt fokus på slutanvändarupplevelsen

Marknadssektorer

InfoCare har framgångsrikt arbetat med partners och kunder i ett flertal olika marknadssektorer. Vi har i synnerhet erfarenhet av att tillhandahålla tjänster till:

 • Banker
 • Försäkringsbolag
 • Utbildningssektorn
 • Kommuner och landsting
 • Vård & omsorg
 • Apotek
 • Hotell
 • Restauranger
 • Detaljhandeln/POS
 • Mobilföretag
 • Digitala skyltar
 • Telekom och nätverk
 • Datacenter

Auktoriseringar och certifieringar

Kompetensutvecklingssystem

InfoCares kompetensutvecklingssystem är en unik lösning för att upptäcka och utveckla varje anställds färdigheter och kompetens. Utöver tekniska certifieringar utbildas alla anställda årligen i “mjuka” färdigheter, vilket är en av våra framgångsfaktorer för att uppnå hög kundnöjdhet.

Kunskap och certifieringar

För att kunna arbeta med de bästa, måste vi också vara de bästa på det vi gör. För att nå detta säkerställer vi att våra anställda har alla de senaste certifieringar och auktoriseringarna. Produktkännedom och djup kännedom om produktkomplexitet är centralt för vårt arbete.

Auktoriserad servicepartner

Vi är stolta över att vara en auktoriserad servicepartner för alla ledande internationella tillverkare och återsäljare verksamma på den nordiska marknaden. Deras tillit och förtroende är kanske ett av det bästa beviset på att du kan räkna med oss.

Service Management System

IT-problem kan vara komplexa. Lösningar kan inte vara det!

Våra omfattande IT-lösningar är nyckeln till vår framgång. InfoCares servicehanteringssystem leverar förstklassig stöd som hjälper våra tekniker och partners att tillhandahålla perfekt leverans av tjänster, generera intäkter och tillväxt, samt skapa nöjda kunder längs vägen.
 

slider-servicedesk

Mobil Fältservice

Att levera fältservice kräver användning av mobil teknologi. Tekniker behöver ombedelbar tillgång till serviceinformation och kunddata, oavsett tid och plats, för att kunna lösa kundernas problem enligt SLA. Med Arnika Mobile kan våra tekniker och underleverantörer komma åt sina serviceorders från vilket enhet som helst. Arnika Mobile är en plattformsoberoende HTML5-lösning designad för att tillhandahålla åtkomst oavsett enhet eller anslutning.

Planering och leverans

Det viktigaste är att få rätt tekniker till rätt plats med rätt utrustning och delar. Soraya-motorn är vårt kontrollcenter för våra planerare och speditörer. Många aspekter måste beaktas vid planering av fältservice – oavsett om det gäller ett garantiärende, installation, förebyggande underhåll eller konsult- och bemanningsärenden. SLA, optimala färdägar, certifieringar och kompetens är alla nyckelelement för att kunna optimera planering och spedition.

Nöjda kunder?

Håll dig uppdaterad om vad kunderna säger. Att mäta SLA är väldigt viktigt, men att mäta kundnöjdhet är kanske ännu viktigare. Med den integrerade SMS-tjänsten i SunEx skickar vi ut SMS-undersökningar för alla incidenter kopplade till ett definerat arbetsflöde eller kontrakt i Sunflower. Den kvantifierade poängen som ges av SMS-återkopplingen lagras för varje incident och överförs till vårt datalagringssystem för analys och rapport.

Tillgänglighet och integrationsmöjligheter

Flexibelt & Enkelt:


 • eConnect webbåtkomst till vårt ärendehanteringssystem med hantering och statusuppdatering i realtid
 • Skräddarsydda systemintegrationer ger statusuppdateringar i realtid åt båda håll
 • Öppna API:er för både partners och slutkunder