InfoCare som partner

Komplettera ditt erbjudande i den nordiska regionen – bli vår partner

Ett partnerskap med InfoCare ger dig möjligheten att utöka din affärsverksamhet i de nordiska länderna. Med en bevisad kapacitet att leverera on-site service och tjänster över Norden levererar vi dagligen över 3000 aktiviteter från något av våra serviceställen, till återförsäljare, IT-tillverkare och IT-systemsintegrerare.

Ledande organisationer väljer InfoCare som sin servicepartner på grund av att vi:

  • Säljer enbart tjänster, inte produkter
  • Inte konkurrerar med partners
  • Närmar oss marknaden genom våra partners
  • Fokuserar på att komplementera våra partners erbjudanden
Marknadsstrategi

InfoCares marknadsstrategi innebär att vi etablerar oss på marknaden dels direkt men också genom våra partners. Vår tjänsteportfölj består av både vårt eget breda utbud av tjänster men också vid behov av komplementerande tjänster från våra partners.
bild-marknadsstrategi_4

Hur man blir en InfoCare-partner

Vare sig du letar efter en servicepartner som kan hjälpa din produktstrategi över hela Norden, eller vill ha en utökad fältservicekapacitet i Sverige, kommer InfoCare hjälpa dig att nå dina mål.
Kontakta oss